icon
vien
icon
icon

Recap AMA ICTurtles – Black Report

Đăng bởi Charles vào January 10, 2022

Vào 20h00 (UTC+7) ngày 10 tháng 1 năm 2022, cộng đồng Black Report có cơ hội trao đổi với ICTurtles thông qua AMA để cung cấp thông tin hữu ích về ICturtles.

ICturtles là bộ sưu tập gồm 10,000 con rùa (và các phụ kiện)được tạo theo thuật toán trên hệ sinh thái Internet Computer. Trong đợt ra mắt đầu tiên, các ICturtles sẽ bao gồm các thuộc tính có thể sinh sản và phụ kiện (ngẫu nhiên có thể có hoặc không). ICturtles sẽ được sử dụng để truy cập vào P2E và có thể kiếm được các phần thưởng từ chúng. Chúng sẽ được tuỳ chỉnh thông qua việc lai tạo và các phụ kiện

Nội dung của Black Report mang tính thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư.

Chương trình AMA

⚡️Phần 1: Giới thiệu và trả lời các câu hỏi từ cộng đồng twitter

Giới thiệu về Black Report và dự án ICKitties.

Black Report sẽ đưa ra 5 câu hỏi đến từ cộng đồng quan tâm tới ICKitties để có thể hiểu rõ hơn về dự án.

⚡️Phần 2: Hỏi đáp cùng các thành viên Black Report

Nhóm sẽ được mở chat và mọi người có thể trực tiếp đặt câu hỏi cho dự án.

Khách mời AMA sẽ chọn ra 5 câu hỏi ấn tượng nhất để giải đáp cho mọi người.

Nội dung của chương trình AMA

Phần 1: Giới thiệu và tìm hiểu chung về dự án

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Welcome ICturtles to BlackReport @icturtles

Tortle ICTurtles

[In reply to Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures]

Hello!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

How are you today @icturtles ?

Tortle ICTurtles

[In reply to Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures]

I’m good! How are you?

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

I good, thanks you

Are you ready to begin AMA?

Tortle ICTurtles

[In reply to Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures]

Yep, ready!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Okay, let’s go

AMA will start with Part 1: Introduction and answer questions from Black Report community

Firstly, I will introduce about BlackReport

BlackReport is a center where research, analysic, invest, launchpad for Cryptocurrency project and Blockchain technology. Moreover, we also research, provide information regard to airdrop events and find potential hidden gem to community.

Disclaimer: All contents on BlackReport for informational purposes and do not constitute financial advice, investment advice, trading advice.

To understand clearly, can you introduce about yourself, your team and ICTurtles project to Black Report community?

Tortle ICTurtles

For sure!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Tortle ICTurtles]

[ 💕 Sticker ]

Tortle ICTurtles

Our team consists of 4 core members! Here is a summary about us!

We are a 4 person team who all got together because of our passion for Blockchain and the Internet Computer. Here is a quick intro of each of the team members:

Turtleman:

Hey everyone! My name is Turtleman, and I am a founder and king turtle of this nest. I got interested in blockchain 3 years ago back in college. My background consists of full stack development, applied mathematics, and design. I am the current lead artist for ICTurtles, and have created 100+ assets for this project. As for the team, we are all based in the US. Fun Fact: ICTurtles are inspired by my childhood pet turtle “Dennis”.

Tortle:

Hey everyone, I’m Tortle! I’ve been in crypto the last couple years and have dabbled in developing NFTs on ETH. My industry background is mostly in backend design and I have gradually been switching over to blockchain development. I have followed the development of the IC over the past year and believed in the value proposition of the project, so now I’m here! I’ve been here since day 1 as the lead developer and co-founder of the project and hyped for what’s to come. I designed the majority of our roadmap and am currently developing the backend canisters for our collection. Fun Fact: When I was younger, I played in soccer tournaments in 12 different countries!

Turts:

Hello everyone! I am Turts and I am a blockchain and IC enthusiast and first became interested in crypto a few years ago after the 2017 Bitcoin crash. I have a background in Computer Science, Entrepreneurship, and Applied Statistics and I have worked as a Software Engineer at a large tech firm. For this project, I mainly work on the backend canisters for ICTurtles and also build lot of the automation software for our community. Fun Fact: I enjoy playing the piano. My favorite song to play in the piano is Dance of the Sugarplum Fairy by Tchaikovsky!

Tortuga:

Hello all, I am Tortuga! I got into blockchain after the massive GPU shortage in 2020 and winning a hackathon! My background is mostly in robotics and frontend development and I have been steadily learning blockchain development over the past year. I have been with this project from the start and I will be working on the canister backend, canister interface, automation, and website for this project. Fun Fact: I can speak 4 languages!

Tortle ICTurtles

Done!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Tortle ICTurtles]

Translate:

Nhóm của chúng tôi bao gồm 4 thành viên cốt lõi! Đây là một bản tóm tắt về chúng tôi!

Chúng tôi là một nhóm 4 người, tất cả đã cùng nhau làm việc vì niềm đam mê của chúng tôi đối với Blockchain và Máy tính Internet. Dưới đây là phần giới thiệu nhanh về từng thành viên trong nhóm:

Turtleman:

Nè mọi người! Tên tôi là Turtleman, tôi là người sáng lập và là vua rùa của tổ này. Tôi đã quan tâm đến blockchain cách đây 3 năm khi còn học đại học. Nền tảng của tôi bao gồm phát triển toàn bộ ngăn xếp, toán học ứng dụng và thiết kế. Tôi là nghệ sĩ chính hiện tại của ICTurtles và đã tạo hơn 100 tài sản cho dự án này. Về phần đội, chúng tôi đều có trụ sở tại Mỹ. Thông tin thú vị: ICTurtles được lấy cảm hứng từ chú rùa cưng thời thơ ấu của tôi “Dennis”.

Tortle::

Xin chào mọi người, tôi là Rùa! Tôi đã tham gia tiền điện tử vài năm qua và đã bắt tay vào phát triển NFT trên ETH. Nền tảng ngành của tôi chủ yếu là về thiết kế phụ trợ và tôi đã dần chuyển sang phát triển blockchain. Tôi đã theo dõi sự phát triển của IC trong năm qua và tin tưởng vào đề xuất giá trị của dự án, vì vậy bây giờ tôi ở đây! Tôi đã ở đây kể từ ngày đầu tiên với tư cách là nhà phát triển chính và đồng sáng lập của dự án và đã thổi phồng những điều sắp xảy ra. Tôi đã thiết kế phần lớn lộ trình của chúng tôi và hiện đang phát triển các hộp phụ trợ cho bộ sưu tập của chúng tôi. Sự thật thú vị: Khi tôi còn nhỏ, tôi đã chơi trong các giải đấu bóng đá ở 12 quốc gia khác nhau!

Turts:

Chào mọi người! Tôi là Turts và tôi là một người đam mê chuỗi khối và vi mạch và lần đầu tiên bắt đầu quan tâm đến tiền điện tử một vài năm trước sau sự cố Bitcoin năm 2017. Tôi có kiến   thức nền tảng về Khoa học Máy tính, Doanh nhân và Thống kê Ứng dụng và tôi đã từng làm việc với tư cách là Kỹ sư phần mềm tại một công ty công nghệ lớn. Đối với dự án này, tôi chủ yếu làm việc trên các hộp phụ trợ cho ICTurtles và cũng xây dựng rất nhiều phần mềm tự động hóa cho cộng đồng của chúng tôi. Sự thật thú vị: Tôi thích chơi piano. Bài hát yêu thích của tôi khi chơi piano là Dance of the Sugarplum Fairy của Tchaikovsky!

Tortuga:

Xin chào tất cả, tôi là Tortuga! Tôi đã tham gia vào blockchain sau sự thiếu hụt GPU lớn vào năm 2020 và giành chiến thắng trong một cuộc thi hackathon! Nền tảng của tôi chủ yếu là về phát triển rô bốt và giao diện người dùng và tôi đã không ngừng học hỏi sự phát triển của blockchain trong năm qua. Tôi đã tham gia dự án này ngay từ đầu và tôi sẽ làm việc trên phần phụ trợ canister, giao diện canister, tự động hóa và trang web cho dự án này. Sự thật thú vị: Tôi có thể nói 4 ngôn ngữ!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Thanks for your sharing. Very detailed and specific, I am sure after your introduction, everyone here also learn more about you, your team and your project

Don’t let everyone wait any longer, I will start with 5 typical questions from BlackReport community.

Are you ready @icturtles

Tortle ICTurtles

Ready and excited!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

1. Please tell me something about your NFT

+ How to use them in your P2E game?

+ Holder’s benefit?

+ Can they add accessories?

+ Do these NFT have sound or movement ?

+ Listing price/ Listing time/ Listing marketplace ?

Translate

1. Hãy cho tôi biết điều gì đó về NFT của bạn

+ Làm thế nào để sử dụng chúng trong trò chơi P2E của bạn?

+ Quyền lợi của chủ sở hữu?

+ Chúng có thể thêm phụ kiện không?

+ Các NFT này có âm thanh hay chuyển động không?

+ Giá niêm yết / Thời gian niêm yết / Thị trường niêm yết?

Tortle ICTurtles

ICTurtles is a collection of 10,000 algorithmically generated turtles (and accessories) on the IC. The initial drop will include both breedable turtle traits and accessories (which will be able to be equipped/unequppied). Each of the traits/accessories will have unique stats on them, that can be translated to your avatar in the P2E game.

For context, our P2E game will be centered around the themes of dungeons, exploring, and raids. As an ICTurtle holder, you will be able to explore dungeon rooms with your NFT. These dungeon rooms will actually be stored on-chain as an NFT themselves, so you can trade and transfer these as well later on! All turtle holders will receive a dungeon room for free in the future.

Certain accessories like weapons or armor, can radically change the way you play through the levels. Some weapons will allow you to do ranged attacks, while some armors can grant you special abilities to help you pass an area.

Accessories can be added onto the turtles! Our canisters allow for mutable metadata, which will be reflected in both the NFT in your wallet and in game!

It is currently on our roadmap to add Audio Integrations, along with Animations to both the NFT in the wallet and in game.

The Listing price will start at 0.8 ICP. This will be a tier system and the price will increase later in the sale by 0.1 or 0.2 ICP every couple/few thousand. Whitelisted members, and holders of specific partner NFT projects, will get a discount of 0.1 ICP. Listing will be on https://icturtles.com! We are self launching on January 16th, at 15:00 UTC!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Translate

ICTurtles là một bộ sưu tập 10.000 con rùa được tạo theo thuật toán (VÀ PHỤ KIỆN) trên IC. Đợt ra mắt ban đầu sẽ bao gồm cả các đặc điểm và phụ kiện của rùa có thể sinh sản (có thể được trang bị hoặc không). Mỗi đặc điểm / phụ kiện sẽ có duy nhất số liệu thống kê về chúng, có thể dùng làm hình đại diện của bạn trong trò chơi P2E.

Về bối cảnh, trò chơi P2E của chúng tôi sẽ xoay quanh các chủ đề về ngục tối, khám phá và đột kích. Là người nắm giữ ICTurtle, bạn sẽ có thể khám phá các phòng trong ngục tối với NFT của mình. Các phòng trong hầm ngục này thực sự sẽ được lưu trữ trên chuỗi dưới dạng NFT, vì vậy bạn có thể mua bán và chuyển giao những phòng này sau này! Tất cả những người nuôi rùa sẽ nhận được một căn phòng ngục tối miễn phí trong tương lai. [có thể nói thêm về các tính năng cụ thể nếu có nhiều thời gian hơn]

Một số phụ kiện nhất định như vũ khí hoặc áo giáp, có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn chơi qua các cấp độ. Một số vũ khí sẽ cho phép bạn thực hiện các cuộc tấn công tầm xa, trong khi một số bộ giáp có thể cấp cho bạn những khả năng đặc biệt để giúp bạn vượt qua một khu vực.

Phụ kiện có thể được thêm vào những con rùa! Canister của chúng tôi cho phép siêu dữ liệu có thể thay đổi, siêu dữ liệu này sẽ được phản ánh trong cả NFT trong ví của bạn và trong trò chơi!

Chúng tôi hiện đang trong lộ trình tích hợp âm thanh, cùng với Hoạt ảnh vào cả NFT trong ví và trong trò chơi.

Giá niêm yết sẽ bắt đầu ở mức 0,8 ICP, sau đó sẽ tăng dần 0.1 – 0.2 ICP tuỳ theo các gói. Các thành viên trong danh sách trắng và các đối tác cụ thể sẽ được giảm 0,1 ICP. Danh sách sẽ có trên https://icturtles.com. Chúng tôi sẽ tự ra mắt vào ngày 16 tháng 1, lúc 15:00 UTC!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Tortle ICTurtles]

These ICturtles are very useful and interesting. Hopefully I can own rare turtles on January 16th, at 15:00 UTC!

Next question

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

2. Why are you launching on your own platform, the benefits and difficulties that you face. What are the benefits of holding your nft, do you intend to expand cooperation through other ecosystems?

Translate

Tại sao bạn lại khởi chạy trên nền tảng của riêng mình, những lợi ích và khó khăn mà bạn phải đối mặt. Lợi ích của việc nắm giữ nft của bạn là gì, bạn có ý định mở rộng hợp tác qua các hệ sinh thái khác không?

Tortle ICTurtles

Many existing launch pads are quite busy and do not have ample time to prepare a dedicated launch for our custom token standard. This includes the popular Toniq Labs/Entrepot route.

We built a custom canister for our NFT, complete with accessory support, our own standard, customization, etc. This makes it more difficult to integrate with existing launch pads. It may not be worth the hassle to have to wrap our NFT or implement additional interfaces just to make it compatible with a launchpad. This could lead to a worse user experience. We want to support accessory interaction right out of the box, which would be easier if we self-launched. Then, users could immediately view, customize, and interact with their turtles!

The main challenge for us is just handling potential failed transactions and ensuring a smooth launch overall. A user first reserves an nft, then transfers the appropriate funds to the canister. Upon success, we transfer the NFT. This happens in multiple steps, meaning some unexpected errors can occur between steps (the user disconnects, etc.). We handle all these errors to ensure we minimize the chances of failed transactions or slow responses.

We are looking for many collaborations and hoping to go beyond our current marketing collaborations. We would love to eventually integrate our P2E game and allow smooth onboarding of other NFT projects that want to expand our dungeon universe. This could include having other NFTs as enemies or teammates as you go through the game!

There are many benefits for holders. This includes passive income from secondary markets, voting power in our DAO-governed community treasury, and access to our P2E game discussed before!

Done!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Tortle ICTurtles]

Translate

Dưới đây là một số lý do mà chúng tôi tự launch ICturtles:

Nhiều launchpads hiện tại khá bận rộn và không có nhiều thời gian để chuẩn bị ra mắt riêng cho tiêu chuẩn mã thông báo tùy chỉnh của chúng tôi. Bao gồm cả launchpad phổ biến hiện nay là Toniq Labs / Entrepot.

Chúng tôi đã xây dựng một canister tùy chỉnh cho NFT của mình, hoàn chỉnh với hỗ trợ phụ kiện, tiêu chuẩn riêng, tùy chỉnh của chúng tôi, v.v. Điều này khiến việc tích hợp với các bệ phóng hiện có trở nên khó khăn hơn. Có thể không có gì phiền phức khi phải bọc NFT của chúng tôi hoặc triển khai các giao diện bổ sung chỉ để làm cho nó tương thích với launchpad. Điều này có thể dẫn đến trải nghiệm người dùng tồi tệ hơn. Chúng tôi muốn hỗ trợ tương tác với phụ kiện ngay khi xuất xưởng, điều này sẽ dễ dàng hơn nếu chúng tôi tự ra mắt. Sau đó, người dùng có thể ngay lập tức xem, tùy chỉnh và tương tác với ICturtles của họ.

Thách thức chính đối với chúng tôi là xử lý các giao dịch không thành công có thể xảy ra và đảm bảo một lần khởi chạy tổng thể suôn sẻ. Người dùng trước tiên đặt trước một nft, sau đó chuyển số tiền thích hợp vào canister. Sau khi thành công, chúng tôi chuyển NFT. Điều này xảy ra trong nhiều bước, có nghĩa là một số lỗi không mong muốn có thể xảy ra giữa các bước (người dùng ngắt kết nối, v.v.). Chúng tôi xử lý tất cả các lỗi này để đảm bảo giảm thiểu khả năng giao dịch không thành công hoặc phản hồi chậm.

Chúng tôi đang tìm kiếm nhiều sự hợp tác và hy vọng sẽ vượt xa các hoạt động hợp tác tiếp thị hiện tại của chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi rất muốn tích hợp trò chơi P2E của mình và cho phép giới thiệu suôn sẻ các dự án NFT khác muốn mở rộng vũ trụ ngục tối của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm việc có các NFT khác làm kẻ thù hoặc đồng đội khi bạn trải qua trò chơi!

Có rất nhiều lợi ích cho người nắm giữ. Điều này bao gồm thu nhập thụ động từ thị trường thứ cấp, quyền biểu quyết trong cộng đồng DAO của chúng tôi và quyền truy cập vào trò chơi P2E đã thảo luận ở trên.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Tortle ICTurtles]

Well hope your project will launch smoothly, really see a strong potential from your project

Tortle ICTurtles

[In reply to Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures]

❤️

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[ 💕 Sticker ]

Next question

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Q3: Marketing is a central element for every project, so that everyone knows the potential that a project can bring is vital to achieve the goals set. What is your strategy to attract new users and Investor to your platform and keep them long term.

Translate

Marketing là yếu tố trung tâm của mọi dự án, để mọi người biết tiềm năng mà dự án có thể mang lại là yếu tố quan trọng để đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Chiến lược của bạn là gì để thu hút người dùng mới và nhà đầu tư đến với nền tảng của bạn và giữ họ lâu dài.

Tortle ICTurtles

We are currently partnering with several other NFTs, Cryto projects, and DeFi products to attract new users to our platform.

Though a majority of our focus has been on the ICP community, we have been trying to do cross-chain partnerships to help raise awareness for not just ICTurtles, but for ICP as a whole. We have tried making our discord as more than just an information hub for our NFT.

We have several channels which members participate in that allows them to make friends and connections, and help bring the Turtles community closer together. These includes our hangout channels such as Movies, Gaming, Food, Hobbies, Anime, Flex-Your-NFT, and many more! We give randomly select active members in our discord to give whitelists and airdrops to. Our own Master Oogway Turtle posts wise and sagely advise daily to the turtle academy channel.

We are also running several competitions with prizes, such as our Wise-Discussions — where users respond to a prompt, Turtle Tests– where users are quizzed on knowledge of our project, Gartic competitions, Social media competitions, and guessing games — where members who guess successfully to a question i.e. what is the next faction to be revealed.

We have seen rapid growth in the past days, reaching over 2100 twitter followers and 5700 Discord members! We have even more partnerships and giveaways planned in the coming days as well!

Done!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Tortle ICTurtles]

Translate

Chúng tôi hiện đang hợp tác với một số NFT, dự án Crypto và các sản phẩm DeFi khác để thu hút người dùng mới vào nền tảng của chúng tôi.

Mặc dù phần lớn trọng tâm của chúng tôi là cộng đồng ICP, nhưng chúng tôi đã cố gắng thực hiện quan hệ đối tác chuỗi chéo để giúp nâng cao nhận thức không chỉ cho ICTurtles mà cho toàn bộ ICP. Chúng tôi đã cố gắng biến discord của mình không chỉ là một trung tâm thông tin cho NFT của chúng tôi.

Chúng tôi có một số kênh mà các thành viên tham gia cho phép họ kết bạn và kết nối, đồng thời giúp mang lại cộng đồng Turtles xích lại gần nhau hơn. Chúng bao gồm các kênh hangout của chúng tôi như Phim, Trò chơi, Thực phẩm, Sở thích, Anime, Flex-Your-NFT, và nhiều kênh khác. Chúng tôi chọn ngẫu nhiên các thành viên tích cực trong discord của chúng tôi để đưa ra danh sách trắng và airdrop. Master Oogway Turtle của chúng tôi đăng những lời khuyên hữu ích hàng ngày lên kênh Turtle Academy.

Chúng tôi cũng đang tổ chức một số cuộc thi có giải thưởng, chẳng hạn như Wise-Discussions – nơi người dùng phản hồi những lời nhắc, Turtle Tests – nơi người dùng được hỏi về kiến   thức về dự án của chúng tôi, cuộc thi Gartic, cuộc thi trên mạng xã hội và trò chơi dự đoán – nơi các thành viên đoán thành công một câu hỏi, ví dụ: sự kiện gì sẽ được tiết lộ tiếp theo.

Chúng tôi đã chứng kiến   sự phát triển nhanh chóng trong những ngày qua, đạt hơn 2000 người theo dõi twitter và 5500 thành viên Discord! Chúng tôi còn có nhiều quan hệ đối tác và chương trình tặng quà hơn nữa đã được lên kế hoạch trong những ngày tới!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Tortle ICTurtles]

The strategy is very specific and has a clear direction, I believe that ICturtles will achieve a lot of success in the coming time.

Tortle ICTurtles

[In reply to Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures]

Thanks!

Next question

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Q4:

1. To attract a lot of players initially need an attractive ROI ratio, then how will the team balance ROI & stability for the game to develop in the long term?

2. Do you have plan to cooperate with other games to increase users between both sides and exchange NFT of both in future?

Translate

1. Để thu hút được nhiều người chơi ban đầu cần tỷ lệ ROI hấp dẫn, sau đó đội sẽ làm thế nào để cân bằng ROI & sự ổn định để game phát triển lâu dài?

2. Bạn có kế hoạch hợp tác với các game khác để tăng lượng người dùng giữa hai bên và trao đổi NFT của cả hai trong tương lai không?

Tortle ICTurtles

We hope to continuously bring new value to ICTurtle holders, which will ensure they will still be rewarded for being supporters. There will always be something new which will provide some source of ROI to ICTurtles. For example, passive income from secondary markets will provide initial investors with revenue.

Then, our P2E game will allow for another source of profit. As we continue moving, we will have airdrops for holders, which will provide even more value. This includes the airdrop of dungeon levels and accessories for holders. Eventually, we will introduce a native ICTurtle token for in game activities as well. We hope that our continuous development will keep our project fresh and innovative. This will keep ICTurtle demand stable, allowing for stable ROI across all these revenue sources mentioned above.

We want to cooperate with other games/projects too! One of our later goals is to actually expand our dungeon-universe to be able to be compatible with any NFT that satisfies some particular standards. This will allow us to continue to onboard new users and new NFTs can be involved in our game. This can include integrations like using other NFTs in the game, fighting other NFTs, equipping accessories onto NFTs, and exchanging NFTs with other users.

Done!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Tortle ICTurtles]

Translate

Chúng tôi hy vọng sẽ liên tục mang lại giá trị mới cho các chủ sở hữu ICTurtle, điều này sẽ đảm bảo họ vẫn được khen thưởng vì là người ủng hộ. Sẽ luôn có điều gì đó mới sẽ cung cấp một số nguồn ROI cho ICTurtles. Ví dụ: thu nhập thụ động từ thị trường thứ cấp sẽ mang lại các nhà đầu tư ban đầu có doanh thu.

Sau đó, trò chơi P2E của chúng tôi sẽ cho phép một nguồn lợi nhuận khác. Khi chúng tôi tiếp tục di chuyển, chúng tôi sẽ có airdrop cho người nắm giữ, sẽ cung cấp nhiều giá trị hơn. Điều này bao gồm airdrop các cấp độ của ngục tối và phụ kiện cho người nắm giữ. Cuối cùng, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu mã thông báo ICTurtle gốc cho các hoạt động trò chơi. Chúng tôi hy vọng rằng sự phát triển liên tục của chúng tôi sẽ giữ cho dự án của chúng tôi luôn mới mẻ và sáng tạo. Điều này sẽ giữ cho nhu cầu ICTurtle ổn định, cho phép ROI ổn định trên tất cả các nguồn doanh thu được đề cập ở trên.

Vâng, một trong những mục tiêu sau này của chúng tôi là thực sự mở rộng vũ trụ ngục tối của chúng tôi để có thể tương thích với bất kỳ NFT nào đáp ứng một số tiêu chuẩn cụ thể. Điều này sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục giới thiệu người dùng mới và các NFT mới có thể tham gia vào trò chơi của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm các tích hợp như sử dụng NFT khác trong trò chơi, chiến đấu với NFT khác, trang bị phụ kiện cho NFT và trao đổi NFT với người dùng khác.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Tortle ICTurtles]

Hope that your continuous development will keep your project fresh and innovative and attract more users

Tortle ICTurtles

[ GIF ]

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

The last question in part 1

5. We’ve seen some NFT projects on the IC ecosystem go into extinct and failed to deliver on their promises. How will ICTurtles avoid the same fate? How can we be confident that ICTurtles won’t disappear a year from now?

Translate:

Chúng tôi đã thấy một số dự án NFT trên hệ sinh thái vi mạch đã tuyệt chủng và không thực hiện được lời hứa của họ. ICTurtles sẽ làm thế nào để tránh được số phận tương tự? Làm thế nào chúng ta có thể tin tưởng rằng ICTurtles sẽ không biến mất sau một năm kể từ bây giờ?

Tortle ICTurtles

We are official partners of Dfinity and grantees of the 25k grant! This gives us some legitimacy by validating our roadmap, and showing that we seek to provide unique utility to the IC.

Beyond that, we feel that we are actually one of the most well-positioned teams to deliver on our promises. We built our own canisters and have our own in house dev team to develop the game. We are not like other projects who rely on external dev teams. We will not spread ourselves thin and will be able to focus on delivering on our roadmap. We have weekly updates that we give our community and are very transparent with what we are doing, why we are doing it, and how are we are implementing it. We also collect feedback with our community on the regular.

Our roadmap is also very ambitious. It will take time to implement it — all the while, we will be interacting with the community and getting feedback. We have also posted detailed on plans on how we will try to achieve our roadmap deliverables. We hope this demonstrates that we genuinely want to redefine NFTs and blockchain gaming on the IC.

We are very passionate in what we do and we hope we have demonstrated our ambition through our interactions with the community!

Done!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Tortle ICTurtles]

Translate:

Chúng tôi là đối tác chính thức của Dfinity và là người được cấp khoản tài trợ 25.000 USD. Điều này mang lại cho chúng tôi một số tính hợp pháp bằng cách xác thực lộ trình của chúng tôi và cho thấy rằng chúng tôi tìm cách cung cấp tiện ích duy nhất cho IC.

Ngoài ra, chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi thực sự là một trong những đội có vị trí tốt nhất để thực hiện những lời hứa của mình. Chúng tôi đã xây dựng canister của riêng mình và có đội ngũ nhà phát triển nội bộ để phát triển trò chơi. Chúng tôi sẽ không dàn trải quá mỏng và sẽ có thể tập trung vào việc thực hiện theo lộ trình của mình. Chúng tôi có các bản cập nhật hàng tuần mà chúng tôi cung cấp cho cộng đồng của mình và rất minh bạch với những gì chúng tôi đang làm, tại sao chúng tôi làm điều đó và chúng tôi đang triển khai nó như thế nào. Chúng tôi cũng thường xuyên thu thập phản hồi với cộng đồng của mình.

Lộ trình của chúng tôi cũng rất tham vọng. Sẽ mất thời gian để thực hiện nó, đồng thời chúng tôi sẽ tương tác với cộng đồng và nhận phản hồi. Chúng tôi cũng đã đăng chi tiết các kế hoạch về cách chúng tôi sẽ cố gắng đạt được các mục tiêu theo lộ trình của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng điều này chứng tỏ rằng chúng tôi thực sự muốn xác định lại NFT và trò chơi blockchain trên IC.

Chúng tôi rất đam mê những gì chúng tôi làm và chúng tôi hy vọng chúng tôi đã thể hiện tham vọng của mình thông qua các tương tác của chúng tôi với cộng đồng!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Tortle ICTurtles]

Yes very impressive $25,000 grant from Dfinity, hope this grant will open up great opportunities to develop ICturtle

Thanks for all your answers. I got them but I think BlackReport community still has many questions to you.

Phần 2: Hỏi đáp cùng các thành viên cộng đồng Black Report

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Don’t let everyone wait any longer, now we will continue part 2: “Live questions with BlackReport community”

Are you ready @icturtles

Tortle ICTurtles

Ready!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

I will unmute channel, all members of BlackReport please drop all the questions in the chat box

Tôi sẽ unmute kênh, tất cả các thành viên của cộng đồng BlackReport vui lòng gửi các câu hỏi mà bạn muốn gửi đến ICturtle vào trong khung chat.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Don’t let everyone wait any longer, now we will continue part 2: “Live questions with BlackReport community”

Are you ready @icturtles

Tortle ICTurtles

Ready!

Jodie Snyder

Most of users are still not aware with Blockchain & its related projects ! So, How Your Project platform create awareness about their project with NON-CRYPTO users too?

Ngọc Bích Mayfield

What are the benefits of holding your token as long term investment? Can you tell us about the motivation and benefits for investors to keep the your token in the long run?

Symon – [ Never Ask For Fund ]

Do you have an ambassador program available? If yes, how can I join it? And may I know what’s the benefit available for the ambassador?

Natalia Marquez

How Do you planning to promote your project in different countries, wherein English is not spoken well? Do you have a local communities for them to better understand your project?

Xuân Nguyen

Is your project only for elite investors, what about others with small funds, is it open to everyone?

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Wow, so amazing so many questions, I love your enthusiasm.

Okay, please choose the 5 most typical questions and answer them for Black Report community. @icturtles

Tortle ICTurtles

[In reply to Jodie Snyder]

This is a very good question that I think is not addressed my most crypto projects. Right now, we are mainly focused on the crypto audience in order to establish a good user base in the market that we will most likely have success in. However, we definitely plan to expand our audience to a non crypto-audience. We think we are well-positioned for this, because we are building a blockchain game. We believe that gaming is a very consummable way of getting into blockchain and will be one of the strongest driving forces in mass adoption. In the future, we plan to make it very easy to onboard into our game. We hope to create applications (like you can already host a website completely on the iC!) that abstract away many of the underlying blockchain concepts. This includes abstracting away wallets, transaction-approving, etc, to give the user a better experience when playing our game!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Tortle ICTurtles]

Q1: Hầu hết người dùng vẫn chưa biết đến Blockchain và các dự án liên quan của nó! Vì vậy, làm thế nào nền tảng Dự án của bạn tạo ra nhận thức về dự án của họ với người dùng KHÔNG PHẢI CRYPTO?

Answer: Đây là một câu hỏi rất hay mà tôi nghĩ rằng hầu hết các dự án tiền điện tử của tôi chưa giải quyết được. Hiện tại, chúng tôi chủ yếu tập trung vào đối tượng tiền điện tử để thiết lập cơ sở người dùng tốt trên thị trường mà chúng tôi rất có thể sẽ thành công. Tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn có kế hoạch mở rộng đối tượng của mình sang đối tượng không sử dụng tiền điện tử. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có vị trí tốt cho điều này, bởi vì chúng tôi đang xây dựng một trò chơi blockchain. Chúng tôi tin rằng chơi game là một cách rất hiệu quả để tham gia vào blockchain và sẽ là một trong những động lực mạnh mẽ nhất trong việc áp dụng hàng loạt. Trong tương lai, chúng tôi dự định sẽ giúp bạn dễ dàng tham gia vào trò chơi của mình. Chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra các ứng dụng (giống như bạn đã có thể lưu trữ một trang web hoàn toàn trên iC!) Giúp loại bỏ nhiều khái niệm cơ bản về blockchain. Điều này bao gồm rút gọn ví, phê duyệt giao dịch, v.v., để mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt hơn khi chơi trò chơi của chúng tôi!

Tortle ICTurtles

[In reply to Natalia Marquez]

We have mods from many different communities and regions in the world to establish good user bases in these different countries. We have been partnering with many different groups, such as this one to outreach to these communities as well, allowing us to be well positioned amongst the global community. Our discord has over 20 non-english language channels for members of these countries to gather and communicate. We hope this not only helps provide a more welcoming community but also allows for clear communication of our projects goals.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Tortle ICTurtles]

Q2: Bạn có kế hoạch quảng bá dự án của mình ở các quốc gia khác nhau như thế nào, nếu tiếng Anh của họ không tốt? Bạn có cộng đồng địa phương để họ hiểu rõ hơn về dự án của bạn không?

Answer: Chúng tôi có các mod từ nhiều cộng đồng và khu vực khác nhau trên thế giới để thiết lập cơ sở người dùng tốt ở các quốc gia khác nhau này. Chúng tôi đã hợp tác với nhiều nhóm khác nhau, chẳng hạn như nhóm này để tiếp cận với các cộng đồng này, cho phép chúng tôi có vị trí tốt trong cộng đồng toàn cầu. Discord của chúng tôi có hơn 20 kênh ngôn ngữ không phải tiếng Anh để các thành viên của các quốc gia này tụ họp và giao tiếp. Chúng tôi hy vọng điều này không chỉ giúp cung cấp một cộng đồng thân thiện hơn mà còn cho phép thông báo rõ ràng về các mục tiêu dự án của chúng tôi

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

There are too many participants asking questions, so our guest will take a long time to choose the question.

Tortle ICTurtles

[In reply to Xuân Nguyen]

No! The public sale will be open to anyone and the entry price is affordable (only 0.8 ICP to start). The game concept is based around dungeons, exploring, and combat, which is a common genre for video games. Anyone can get started playing! Also, it is easy to access many of our benefits (passive income, DAO-voting). Anyone with a turtle will earn income this way! As time goes on, we will also be airdropping to all turtle holders, so no big investment requirement will gate keep you from receiving rewards from new developments.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Tortle ICTurtles]

Q3: Dự án của bạn chỉ dành cho những nhà đầu tư ưu tú, còn những dự án khác với số vốn nhỏ thì sao, nó có mở cho tất cả mọi người không?

Answer: Không! Việc bán công khai sẽ được mở cho bất kỳ ai và giá bắt đầu phải chăng (chỉ 0,8 ICP để bắt đầu). Khái niệm trò chơi dựa trên ngục tối, khám phá và chiến đấu, đây là một thể loại phổ biến của trò chơi điện tử. Bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu chơi! Ngoài ra, có thể dễ dàng tiếp cận nhiều lợi ích của chúng tôi (thu nhập thụ động, bỏ phiếu DAO). Bất cứ ai có một con rùa sẽ kiếm được thu nhập theo cách này! Theo thời gian, chúng tôi cũng sẽ phát sóng trực tuyến cho tất cả những người sở hữu rùa, vì vậy không có yêu cầu đầu tư lớn nào sẽ ngăn bạn nhận được phần thưởng từ những phát triển mới.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures]

I think about more than 1500 questions from BlackReport community

Tortle ICTurtles

[In reply to Ngọc Bích Mayfield]

We currently will support two types of tokens on launch.

One will be the tokens of the NFTs themselves, which will represent ownership of turtles and their associated traits/accessories. We will also be tokenizing the accessories. You will be able to mutate metadata of a turtle by minting/burning accessory tokens. These accessory tokens can be thought of as similar to erc-1155 tokens. In the future, we would also like to make a native Turtle token that can be used for breeding and other game activities. We can migrate much of our functionality to use these turtle tokens.

The long term benefit of NFTs lies in many of the rewards I discussed before. This includes constant passive income from secondary markets, voting power in the Turtle DAO, access to our game, and access to various accessory airdrops. We are planning to develop many novel NFT/gaming features after launch, and holders will get exclusive access. We will also implement DeFi features, like NFT staking and lending, allowing you to make even higher ROI on the turtles you own!

Accessories will be able to be traded on our own market and other compatible markets! This is relatively novel on the IC, as no market currently supports ERC-1155 style tokens natively. Holding our NFT will give you access to more accessories and thus more revenue.

We have plans to develop our own turtle token in the future. This will be used in various in-game activities and turtle-related actions. As we develop our project and our project becomes more popular, we think the token will grow in demand and in utility in the long term.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Tortle ICTurtles]

Q4: Lợi ích của việc nắm giữ mã thông báo của bạn như một khoản đầu tư dài hạn là gì? Bạn có thể cho chúng tôi biết về động lực và lợi ích để các nhà đầu tư giữ token của bạn về lâu dài không?

Answer:

Chúng tôi hiện sẽ hỗ trợ hai loại mã thông báo khi ra mắt.

Một sẽ là mã thông báo của chính NFTs, sẽ đại diện cho quyền sở hữu rùa và các đặc điểm / phụ kiện đi kèm của chúng. Chúng tôi cũng sẽ mã hóa các phụ kiện. Bạn sẽ có thể biến đổi siêu dữ liệu của một con rùa bằng cách đúc / đốt các mã thông báo phụ kiện. Các mã thông báo phụ kiện này có thể được coi là tương tự như mã thông báo erc-1155. Trong tương lai, chúng tôi cũng muốn tạo một mã thông báo Turtle bản địa có thể được sử dụng để chăn nuôi và các hoạt động trò chơi khác. Chúng tôi có thể di chuyển nhiều chức năng của mình để sử dụng các mã thông báo rùa này.

Lợi ích lâu dài của NFT nằm trong nhiều phần thưởng mà tôi đã thảo luận trước đây. Điều này bao gồm thu nhập thụ động liên tục từ thị trường thứ cấp, quyền biểu quyết trong Turtle DAO, quyền truy cập vào trò chơi của chúng tôi và quyền truy cập vào các airdrop phụ kiện khác nhau. Chúng tôi đang có kế hoạch phát triển nhiều tính năng NFT / trò chơi mới sau khi ra mắt và người sở hữu sẽ có quyền truy cập độc quyền. Chúng tôi cũng sẽ triển khai các tính năng DeFi, như đặt cược và cho vay NFT, cho phép bạn tạo ROI thậm chí cao hơn trên những chú rùa mà bạn sở hữu!

Phụ kiện sẽ có thể được giao dịch trên thị trường của chính chúng tôi và các thị trường tương thích khác! Đây là điều tương đối mới trên vi mạch, vì không có thị trường nào hiện hỗ trợ mã thông báo kiểu ERC-1155 nguyên bản. Việc nắm giữ NFT của chúng tôi sẽ giúp bạn có quyền truy cập vào nhiều phụ kiện hơn và do đó có thêm doanh thu.

Chúng tôi có kế hoạch phát triển mã thông báo rùa của riêng mình trong tương lai. Điều này sẽ được sử dụng trong các hoạt động trong trò chơi khác nhau và các hành động liên quan đến rùa. Khi chúng tôi phát triển dự án của mình và dự án của chúng tôi trở nên phổ biến hơn, chúng tôi nghĩ rằng mã thông báo sẽ phát triển về nhu cầu và tiện ích trong dài hạn.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

The last question, question 5

Tortle ICTurtles

[In reply to Symon – [ Never Ask For Fund ]]

We do not have an official ambassador program documented, but we are always open to partnerships and opportunities to spread the word about our project! You can join it or ask about it by DMing us on any of our socials:

Twitter – https://twitter.com/ic_turtles

Discord – https://discord.gg/6nYBksXnEf

Currently, ambassadors and partners are usually rewarded with NFTs/airdrops/whitelist. As we move forward with development, we would love to get ambassadors in on exclusive beta testing opportunities. They will be able to be some of the first people to access new features and help make them better!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Tortle ICTurtles]

Q5: Bạn có chương trình đại sứ không? Nếu có, tôi có thể tham gia bằng cách nào? Và tôi có thể biết lợi ích dành cho đại sứ là gì không?

Chúng tôi không có tài liệu về chương trình đại sứ chính thức, nhưng chúng tôi luôn mở rộng quan hệ đối tác và cơ hội để quảng bá về dự án của chúng tôi! Bạn có thể tham gia hoặc hỏi về nó bằng cách gửi trực tiếp cho chúng tôi trên bất kỳ mạng xã hội nào của chúng tôi:

Twitter – https://twitter.com/ic_turtles

Discord – https://discord.gg/6nYBksXnEf

Hiện tại, các đại sứ và đối tác thường được thưởng bằng NFT / airdrop / danh sách trắng. Khi chúng tôi tiếp tục phát triển, chúng tôi rất muốn có được các đại sứ trong các cơ hội thử nghiệm beta độc quyền. Họ sẽ có thể trở thành một số người đầu tiên truy cập các tính năng mới và giúp cải thiện chúng!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Thanks you, your answers are so detailed and easy to understand @icturtles

I am glad you are here today.

Tortle ICTurtles

[In reply to Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures]

Thanks for the opprtunity for this AMA! You guys are welcome to ask us more questions in any of our socials!

[ GIF ]

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Tortle ICTurtles]

ICTurtles is a project very interesting and potential. Wish your project will achieve great success in the future

[ 🥺 Sticker ]

AMA ICTurtles ended

❓Nếu có bất kì câu hỏi hay thắc mắc nào bạn có thể truy cập vào các kênh truyền thông của ICTurtles để được giải đáp

Cảm ơn sự tham gia của tất cả các thành viên BlackReport ngày hôm nay 🙏

——————————

❓If you have any questions or concerns, feel free to visit ICTurtles communication channels for answers.

Thanks to all BlackReport members for participating today🙏

———————

🌐 ICTurtles’s Official Social Media

Twitter: https://twitter.com/ic_turtles

Website: https://icturtles.com/

Medium: https://medium.com/@icturtlesnft

DSCVR: https://dscvr.one/p/icturtles

Distrikt: https://distrikt.app/u/ICTurtles

Discord: https://discord.gg/433gxs2T

Tham gia nhóm BlackReport để cập nhập thông tin sớm nhất !

iconHASHTAG HÀNG ĐẦU

Bài viết liên quan