icon
vien
icon
icon

Hướng dẫn đăng kí tên miền Dmail

Đăng bởi Charles vào February 24, 2022

1. Bước 1

Để tham gia presale truy cập link https://dmail.ai/presale/201

2. Bước 2

Nhập tài khoản miền gồm 4-7 chữ số của bạn, tìm kiếm và kiểm tra tính khả dụng. Nếu tài khoản của bạn không khả dụng, vui lòng thử các lựa chọn thay thế khác.

Khi tài khoản miền của bạn ở trạng thái có sẵn, hãy bắt đầu tiến trình thanh toán.

3. Bước 3

Nhấp vào Lock&Buy, sau đó kết nối với ví của bạn, bao gồm các tùy chọn MetaMask (ETH / BSC) và Plug (ICP). Đảm bảo có tài sản (USDT / ICP) trong ví của bạn và GAS (ETH / BNB / ICP) để hoàn tất thanh toán.

4. Bước 4

Quan trọng: Vui lòng hoàn tất thanh toán trong vòng 10 phút, nếu không đơn hàng sẽ bị hủy. Ngoài ra, hệ thống sẽ tự động xác định Token (USDT / ICP) được thanh toán tùy theo mạng bạn lựa chọn.

5. Bước 5

Nhấp vào Confirm, ủy quyền cho ví được kết nối để hoàn tất thanh toán. Khi thanh toán hoàn tất, một thông báo “nhắc nhở thanh toán thành công” sẽ bật lên. Nếu thanh toán không thành công, vui lòng kiểm tra số dư tài sản và sau đó tiến hành thanh toán lại. Việc thanh toán cần được hoàn thành trong vòng 10 phút.

6. Bước 6

Khi thanh toán hoàn tất, hãy chuyển đến “My Orders” để kiểm tra trạng thái đơn hàng, lịch sử và giao dịch của bạn.

Đến bước 6, quá trình mua tài khoản miền Dmail NFT kết thúc. Từ bước bảy (7), bạn sẽ tìm hiểu thêm về cách claim & sử dụng NFT.

7. Bước 7

Đi tới “My Orders” để kiểm tra nhiều trạng thái của NFT. Nhấp vào “Receive NFT” để claim tài khoản miền Dmail NFT của riêng bạn.

8. Bước 8

Nhập ID principal gồm 53 chữ số của ví Plug của bạn. Nhấp vào “How to get” để xem hướng dẫn lấy Principal ID. Đảm bảo nhập Principal ID chính xác và có thể sử dụng, nếu không tài sản của bạn sẽ bị mất.

9. Bước 9

NFT của bạn sẽ được gửi đến ví Plug trong vòng 48 giờ, vui lòng kiểm tra tương ứng

10. Bước 10

Đăng nhập ví Plug của bạn để kiểm tra NFT và nhấp vào NFT để biết thêm chi tiết.

Bước 11

Sau khi nhận được NFT, bạn có thể sử dụng nó khi testnet hoặc mainnet hoạt động, trước đó bạn chỉ có thể sử dụng bản demo https://pyr3m-ciaaa-aaaai-qasua-cai.ic0.app/#/mails/create

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn cho Dmail.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Dmail qua Discord: https://discord.gg/AwmWBtNteJ

Dmail Network

Website: https://dmail.ai

Twitter: https://twitter.com/dmailofficial

Medium: https://medium.com/@dmail_official

Github: https://github.com/dmailofficial

Discord: https://discord.gg/AwmWBtNteJ

Tham gia nhóm BlackReport để cập nhập thông tin sớm nhất !

Bài viết liên quan